Ochrona danych osobowych

Oferujemy Państwu usługę przejęcia obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Usługa obejmuje:

  • wykonywanie zadań  Inspektora Ochrona Danych zgodnie z wymogami RODO
  • bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych
  • opracowywanie oraz aktualizacja procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania
  • przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników
  • opracowanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • przygotowanie i aktualizacja polityki ochrony danych osobowych
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia